Onze behandelingen zijn voor mannen en vrouwen
Sun & Beauty Centre Alkmaar
072 531 43 93 alkmaar@larabeauty.nl

Privacyverklaring

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V.
Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. , gevestigd aan Helderseweg 31
1817BA Alkmaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
www.larabeauty.nl/alkmaar 
Helderseweg 31
1817BA lkmaar
0725314393
 
T. Akgul is de Functionaris Gegevensbescherming van Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V.  
Zij is te bereiken via info@larasun.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. 
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neem dan contact met ons op via info@larasun.nl, 
dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V.  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, 
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. ) tussen zit. 
 
Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Essalon Software. Deze wordt gebruikt om afspraken in te maken en af te rekenen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. bewaart persoonsgegevens zo lang als u klant blijft of interesse blijft tonen in de diensten van ons, 
er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. op goede gronden meent gegevens noodzakelijkerwijs te mogen bewaren.
 
Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder 
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V.
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@larasun.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 
Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. 
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lara's Laser @ lasol Alkmaar B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@larasun.nl

Bekijk onze acties en aanbiedingen of geef een cadeaubon weg

Acties en aanbiedingen Cadeaubon bestellen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Alkmaar en ontvang 1 keer per maand een leuke actie in je mailbox!